Modlitba psa

Můj pane, říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.                             
To je pravda. Dělám pro Tebe všechno, co mohu a co umím. Uctívám Tě jako Boha. V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ. Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Tvůj dům, vodím nevidomé, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, tahám sáně, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích pro Tvé zdraví. Milionkrát vrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za Tvou péči, abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost. Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti. Prosím Tě. pane, abys ani Ty mne neopouštěl a nechal mne u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.