Murphyho zákony


Štěně na vodítku váží mnohem víc, než štěně bez vodítka.

Zvíře, které se k vám chová přátelsky, není vaše.

Pokud se domníváte, že současným vlastnictvím zahrady a vašeho psa se z vás stává bezproblémový chovatel, jste na omylu.

Rozhodnete-li se, že pes bude po dobu vaší nepřítomnosti výhradně na zahradě, musíte opevnit všechny přístupové cesty do domu.
Relativně nejspolehlivější způsob, jak zamezit psovi v tom, aby se přiblížil k vašemu domu, je vodní příkop o šířce deset a více metrů a přibližně stejné hloubce.
Voda v ochranném vodním příkopu nesmí být zamrzlá - v takovém případě se ochranná funkce příkopu zcela míjí účinkem.
Voda v ochranném vodním příkopu by měla být permanentně na bodu varu, to jest sto stupňů Celsia. Nemáte-li dostatek vody, vybavte dno příkopu betonem, v němž budou v rozestupu pěti centimetrů zabetonovány ocelové hroty velké asi půldruhého metru.
Životnost psa na zahradě, která je od domu oddělena jakoukoli výše uvedenou formou ochranného příkopu je maximálně tři dny. Příkop ovšem zamezí v přístupu k domu i všem ostatním psům, kteří nejsou vaším vlastnictvím.
Zásadním a zatím nedořešeným problémem zůstává, jak dosáhnout toho, abyste se k domu dostali vy. Vědecký tým, pracující na tomto problému dospěl pouze k těmto variantám:
na střeše musíte zbudovat letiště a dopravovat se jak z domu, tak do domu vrtulníkem
na střeše musíte zbudovat lanovou dráhu.
Z toho vyplývá, že ochranný vodní příkop, zabraňující psovi v přístupu k domu je sice stoprocentně účinný, leč pro praktické použití naprosto nevhodný.

I malý pes dokáže ve vaší posteli zaujmout takovou polohu, aby pro vás nezbylo prakticky žádné místo.

Vytí psa ponechaného o samotě v uzavřené místnosti, má několik základních odstínů:
Máte-li za nejbližšího souseda milovníka zvířat, vyje pes, tak, aby v něm vzbudil dojem, že do psa bušíte jako hluchý do vrat. (Tzv. "bolestné vytí“)
Máte-li za nejbližšího souseda nevrlého misantropa, vyje pes tak, aby v něm vzbudil dojem, že jste jej k tomuto počínání navedli. (Tzv. "ironické vytí")
Máte-li za nejbližšího souseda člena ruské, čečenské či jakékoli jiné mafie, vyje pes tak, jakoby věděl všechno o výpalném a mrtvolách zatavených do betonu a chtěl svým vytím přivolat policii. (Tzv. "konspirativní vytí")
Máte-li za nejbližšího souseda aktivního hudebníka, vyje pes tak, aby soused jednak vůbec neslyšel svou hru na hudební nástroj a za druhé se mohl právem domnívat, že jeho hra uráží psovo estetické cítění. (Tzv. "kritické vytí")
Máte-li za souseda kohokoli jiného, vyje pes tak, aby byl soused rušen u všech činností, k nimž potřebuje klid nebo soustředění, případně obojí. (Tzv. "destrukční vytí")

Reakce sousedů na vytí vašeho psa jsou následující:
Milovník zvířat na vás sepíše udání adresované ochráncům zvěře a kopii odešle Martě Kubišové, která vás veřejně zostudí na televizní obrazovce.
Misantrop na vás sepíše udání na bytový úřad nebo majiteli domu. Čím nepříjemnější je majitel domu, tím více vašich prohřešků bude udání obsahovat.
Mafián vám nejprve rozstřílí botník, poté dveře a nakonec členy vaší rodiny - s výjimkou psa.
Hudebník vám v přímé konfrontaci vypíchne smyčcem oko. Nemá-li jeho nástroj smyčec, omlátí vám jej o hlavu celý.
Všichni ostatní sousedé vás budou po zbytek života nenávidět a budou na vaší rohožce schválně zanechávat rozličný neřád. Pochopitelně vás také přestanou zdravit a všechno, co se v domě stane nepatřičného, svedou na vás, včetně oplzlých obrázků nestříkaných sprejem na čerstvě omítnutou zeď. Nikdo z nich ovšem ani v nejmenším nezanevře na vašeho psa.

Poměrně bezpečné je jít se psem na procházku do míst, kde se nevyskytují žádní psi.
Nejbližší místo od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jsou chmurné ledové pláně Antarktidy.
Nebereme-li ovšem v úvahu polární expedice se saněmi a se psím spřežením.
Bereme-li v úvahu polární expedice se saněmi se psím spřežením, pak je nejbližším místem od vašeho domu, kde se nevyskytují žádní jiní psi, jícen kterékoli činné sopky.
Pravděpodobnost, že někdy budete venčit svého psa na chmurných ledových pláních Antarktidy či u jícnu kterékoli činné spoky je mnohem menší než pravděpodobnost, že vyhrajete Jackpot Sportky.

Pes, kterému odepnete vodítko, okamžitě ohluchne.
Tato hluchota se týká pouze vlnové frekvence vašeho hlasu.
Jako protiváha se všechny ostatní zvuky slyšené psem zesílí. Zejména štěkot jiného psa, vzdáleného i kilometr a více, slyší pes zcela zřetelně.
Ztráta sluchu je dočasná - sluch se psovi vrátí, jakmile vyhládne nebo utrpí mnohočetná zranění v souboji s jiným psem.

Pod pojmem "pěkná procházka" si váš pes představuje něco zcela jiného než vy.
Především k pěkné procházce podle psí představy rozhodně nepatří vodítko.

Pes, který štěká a nekouše je pes přežraný.
Pes, který neštěká a kouše je pes němý.
Pes, který štěká a kouše je pes normální.
Pes, který neštěká a nekouše je pes mrtvý.

Neexistuje člověk, od nějž by pes kůrku nevzal, pokud je kůrka potřená játrovou paštikou.

Chcete-li mít opravdu jistotu, že váš pes nebude opakovat stejný prohřešek vícekrát, musíte jej zabít.

Hloupý pes opakuje stále ty samé naschvály, chytrý pes si vymýšlí neustále nové.

Jakýkoli trest psa pouze motivuje k tomu, aby vymyslel účinnou pomstu.
Psí pomsta je vždy o hodně horší, než nejhorší trest, který jste schopni v praxi aplikovat.

Postup při vpravování pilulky do psa je následující:
1. Nejprve je nutno psa chytit. Psa chytá deset osob, zbylé dvě vyčkávají.
2. Je-li pes chycen, rozdělte se do dvou skupin po pěti lidech.
3. Zatímco první skupina psa drží, druhá si v co nejkratším čase ošetří zranění.
4. Poté se obě skupiny vystřídají.
5. Maximální čas, po který si skupiny mohou ošetřovat zranění, je cca půl minuty - déle není možno psa udržet. Překročíte-li časový limit, musíte začít znovu od bodu 1.
6. Obě skupiny současně drží psa. Optimální rozložení sil je dvě osoby na levou zadní nohu, dvě osoby na pravou zadní nohu, dvě osoby na pravou přední nohu, dvě osoby na levou přední nohu a dvě osoby na trup.
7. Dvě zbývající osoby si natáhnou svářečské rukavice (nemáte-li je, mohou postačit rukavice brankářské) a opatrně se přiblíží k psí tlamě.
8. První osoba bleskurychle otevře psí tlamu.
9. Druhá osoba do ní bleskurychle zasune pilulku - čím hlouběji se podaří pilulku zasunout, tím pravděpodobnější je, že zůstane uvnitř psa.
10. Obě osoby poté drží psí tlamu tak dlouho, dokud pes aspoň třikrát nepolkne.
Poté, co pes třikráte polkl, je nutno stanovit evakuační signál - např. osoba držící levou zadní nohu řekne "TEĎ!"
11. Jakmile osoba držící levou zadní nohu řekne "TEĎ!", všech dvanáct osob opustí v co nejkratším čase místnost.
Místnost je třeba opouštět disciplinovaně, ale rychle.
Účinnost výše popsaného postupu je asi padesátiprocentní.
Budete-li chtít do psa vpravit druhou pilulku, musíte požádat o pomoc jiné sousedy.

Pes vypuštěný volně do prostoru může směřovat ke třem cílům:
k jinému psu nebo častěji feně
pohozené poživatině
něčemu hnusnému a smradlavému, v čem se vzápětí vyválí.

Pes, jemuž se udělalo nevolno po konzumaci pohozené poživatiny, zvrací vždy až po vstupu do bytu.

Navštíví-li vás zloději, nebude váš pes doma.
Bude-li váš pes doma a navštíví vás zloději, bude se tvářit, že není doma.

Je prakticky nemožné donutit psa, aby jedl jen to, co mu předložíte vy.
Zabránit psovi v tom, aby s dychtivým pohledem v očích usedl k vašim nohám během snídaně, oběda, večeře či svačiny je možné jen tehdy, dáte-li mu před tím přičichnout k éteru, omráčíte-li ho baseballovou pálkou nebo odvezete-li jej na odlehlé místo v lese, kde ho pomocí nejsilnějšího řetězu zafixujete u mohutného stromu.

Pes má neustále dojem, že vy se nechutně přejídáte, zatímco on hladoví.

Pes vám nikdy neuvěří, že jíte pouze suchý chléb. V jeho představách si jej umíte během cesty k ústům nepozorovaně ochutit vepřovým sádlem nebo šunkou.

Vyberete-li si z deseti štěňat to, které polehává v koutě košíku a tváří se přinejmenším tak moudře jako Lao'c, přestane být klidné a vyrovnané přesně ve chvíli, kdy s ním překročíte práh vašeho bytu.

Pokud zbývá k odběru jediné štěně, věděli předchozí zájemci dobře, proč si právě tohle štěně nevybrali.

Ze všech psích vlastností, které vás nejvíce přivádějí k šílenství, bude mít vaše štěně čtyři a více.

Chcete-li si se štěnětem hrát, spí.
Chce-li si štěně hrát s vámi, spíte vy.

Štěně je nejživější okolo třetí hodiny ráno, a je tím čipernější, čím dříve musíte vstávat do zaměstnání.

Štěně ví, co znamená "fuj", ale tváří se, jako že neví.
Příkazem "fuj" upozorníte štěně na věci, kterých by si jinak nevšimlo, čímž je prakticky odsoudíte k zániku.
Nepoužijete-li výraz "fuj", všimne si štěně jiných, neméně důležitých, potřebných a cenných věcí, čímž je prakticky odsoudí k zániku.

Chcete-li, aby pes zůstával po dobu vaší nepřítomnosti v boudě, musí být uvázán na řetěz.
Řetěz musí být z tak pevného kovu, aby byl odolný vůči fyzické síle psa.
Kov, která by byl stoprocentně odolný vůči fyzické síle jakéhokoli psa, má k dispozici pouze NASA.
NASA nepořádá pravidelné výprodeje nadbytečných zásob.
NASA nepůjčuje, ať prosíte sebevíc.

Nemůžete-li ve své domácnosti najít cokoli, co se vejde do psí boudy, najdete to ve psí boudě.
Vzácně se může stát, že ve psí boudě najdete i předměty, které se do ní nevejdou.
Nenajdete-li v boudě takové předměty, najdete tam alespoň jejich části.